Mosmarrëveshjet sportive

Mosmarrëveshjet sportive lindin kur individi ose ekipi humbës nuk pajtohet me rezultatin e ngjarjes sportive konkurruese. Situata e tillë mund të lindë përmes faktorëve të ndryshëm, duke përfshirë akuzat për mashtrim ose doping, ose çrregullimet natyrore dhe të shkaktuara nga njeriu në ngjarje, si dhe pretendimet për vendime të papërshtatshme të marra nga gjyqtarët dhe arbitrat. Duke marrë parasysh prestigjin dhe fitimet e çmimeve që shoqërojnë ngjarjet sportive, si dhe reklamat në media, shuma të mëdha parash rrezikohen kur bëhet fjalë për fitimin ose humbjen në garat sportive.

Avokatët dhe konsulentët tanë sportiv ofrojnë shërbime ligjore për organet drejtuese, klubet, ekipet, lojtarët, agjentët dhe aktivitetet e tjera komerciale që janë të lidhura me sportin. Ne punojmë në një sërë sportesh të ndryshme. Ne ofrojmë këshilla ekspertësh për kontratat e punës me ekipet dhe sportistët individualë, çështje disiplinore dhe çështjet e lidhura me punëdhënësit dhe organet drejtuese të sportit, menaxhimin e reputacionit, sponsorizimin, tregtimin dhe reklamimin për partnerët dhe ngjarjet komerciale. Për më tepër, ne gjithashtu ofrojmë shërbime gjyqësore në arbitrazh dhe procese gjyqësore për rezultatet sportive që janë në mosmarrëveshje.